Na linii ognia

Jak to jest, że próby uniknięcia konfliktu i zachowania bezstronności najczęściej kończą się znalezieniem się na linii ognia pomiędzy zwaśnionymi stronami ?

Jak zachować neutralność, chociaż częściową i nie zginąć w wymianie ognia ?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Wszystko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *